Maison Le Petit Four
 

Algemene Voorwaarden


Door uw (aan) betaling aan de eigenaar van de vakantiewoning Maison  Le Petit Four, hierna te noemen: de verhuurder, bevestigt u dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.

U wordt hierna aangeduid als: de huurder.


1. Reserveringen
1.1 Reserveren kan per e-mail of het contact formulier op de website. 
Deze reservering is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de totale huursom binnen 2 weken na reservering.

1.2 Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum betaald te zijn. Bij boeking binnen deze 6 weken dient de huursom volledig betaald te worden.


1.3 In geval van annulering van de reservering door de huurder zijn de annuleringsvoorwaarden volledig van kracht (zie punt 2).


2. Annuleringsvoorwaarden
2.1 Annuleringen door huurder dienen per e-mail aan verhuurder te worden doorgegeven. Na ontvangst stuurt deze een annuleringsbevestiging.


2.2 Bij annulering door de huurder tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode wordt de aanbetaling (zoals vermeld in punt 1.1), verminderd met € 50, - administratiekosten, gerestitueerd.


2.3 Bij annulering door de huurder tussen 10 en 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht zijnde de aanbetaling (zoals vermeld in punt 1.1).


2.4 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.


2.5 Huurder wordt geadviseerd zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.


3. Aansprakelijkheid van de huurder en borg


3.1 Tijdens het verblijf in de vakantiewoning Maison Le Petit Four is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken die bij het gehuurde horen, en schade veroorzaakt door toedoen van de huurder en / of reisgenoten, zoals evenals bezoekers, geheel door de huurder dient te worden vergoed aan de verhuurder. 

4. Aansprakelijkheid van vakantiehuis Maison Le Four


4.1 Verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, toegebracht aan of door huurders, reisgenoten en / of bezoekers van de vakantiewoning.
E-mailen
Map
Info